Krajiny těla, pohled zezadu

Ilustrace pohledu na lidské tělo zezadu s vyznačením jednotlivých krajin trupu.

Název termínu Vrstva
1 Regiones dorsales; regiones dorsi Vrstva 1
2 Regio vertebralis Vrstva 1
3 Regio sacralis Vrstva 1
4 Regio infrascapularis Vrstva 1
5 Regio lumbalis Vrstva 1
6 Regio scapularis Vrstva 1