Zraková kůra, histologický preparát, barveno podle Nissla

Název termínu Vrstva
1 Sulcus calcarinus Vrstva 1
2 Radiatio optica [[Gratiolet]] Vrstva 1
3 Sulcus parietooccipitalis Vrstva 1