Palpace prostaty per rectum

Ilustrace palpace prostaty per rectum na sagitálním průřezu panví.

Název termínu Vrstva
1 Vesica urinaria Vrstva 1
2 Prostata Vrstva 1