Vnitřní pohlavní orgány ženy

Ilustrace vnitřních pohlavních orgánů ženy. Frontalní průřez dělohou při pohledu zezadu.

Název termínu Vrstva
1 Hilum ovarii Vrstva 1
2 Ovarium Vrstva 1
3 Ostium abdominale tubae uterinae Vrstva 1
4 Uterus Vrstva 1
5 Cavitas uteri Vrstva 1
6 Canalis cervicis uteri Vrstva 1
7 Portio vaginalis cervicis Vrstva 1
8 Portio supravaginalis cervicis Vrstva 1
9 Lig. ovarii proprium; lig. uteroovaricum Vrstva 1
10 Lig. ovarii proprium; lig. uteroovaricum Vrstva 1
11 Fundus uteri Vrstva 1
12 Corpus uteri Vrstva 1
13 Cornu uteri Vrstva 1
14 Cervix uteri Vrstva 1
15 Plicae palmatae Vrstva 1
16 Isthmus uteri Vrstva 1
17 Lig. teres uteri Vrstva 1
18 Mesosalpinx Vrstva 1
19 Mesovarium Vrstva 1
20 Infundibulum tubae uterinae Vrstva 1
21 Ampulla tubae uterinae Vrstva 1
22 Isthmus tubae uterinae Vrstva 1
23 Ostium uterinum tubae uterinae Vrstva 1
24 Fimbria ovarica Vrstva 1
25 Tuba uterina; salpinx Vrstva 1
26 Tuba uterina; salpinx Vrstva 1
27 A. ovarica Vrstva 1
28 Lig. suspensorium ovarii Vrstva 1
29 Lig. latum uteri Vrstva 1