Larynx, vazivový aparát

Ilustrace vazivového aparátu hrtanu při pohledu zepředu a laterální strany.

Název termínu Vrstva
1 Lig. vestibulare Vrstva 1
2 Articulatio cricothyroidea Vrstva 1
3 Articulatio cricothyroidea Vrstva 1
4 Articulatio cricoarytenoidea Vrstva 1
5 Conus elasticus Vrstva 1
6 Lig. cricotracheale Vrstva 1
7 Lig. cricotracheale Vrstva 1
8 Lig. thyrohyoideum medianum Vrstva 1
9 Lig. thyrohyoideum medianum Vrstva 1
10 M. cricothyroideus Vrstva 1
11 M. vocalis Vrstva 1
12 Lig. vocale Vrstva 1
13 Cartilago cricoidea Vrstva 1
14 Cartilago thyroidea Vrstva 1
15 Cartilago triticea Vrstva 1
16 Lig. thyrohyoideum laterale Vrstva 1
17 Lig. hyoepiglotticum Vrstva 1
18 Membrana quadrangularis Vrstva 1
19 Membrana quadrangularis Vrstva 1
20 Lig. cricothyroideum medianum Vrstva 1
21 Lig. cricothyroideum medianum Vrstva 1
22 Epiglottis Vrstva 1
23 Epiglottis Vrstva 1
24 Os hyoideum Vrstva 1
25 Os hyoideum Vrstva 1