Svaly zadní části trupu, transverzální průřez

Ilustrace výřezu transverzálního průřezu svaly zadní části trupu ve výši bederní páteře.

Název termínu Vrstva
1 Fascia thoracolumbalis Vrstva 1
2 M. longissimus Vrstva 1
3 M. iliocostalis lumborum Vrstva 1
4 Mm. multifidi Vrstva 1
5 M. quadratus lumborum Vrstva 1
6 M. psoas major Vrstva 1
7 M. obliquus externus abdominis Vrstva 1
8 M. obliquus internus abdominis Vrstva 1
9 M. transversus abdominis Vrstva 1
10 M. latissimus dorsi Vrstva 1