Svaly ramena a paže, pohled zpředu

Ilustrace svalů ramenního kloubu a paže z předního pohledu.

Název termínu Vrstva
1 Septum intermusculare brachii mediale Vrstva 1
2 M. flexor radialis carpi Vrstva 1
3 Pars abdominalis Vrstva 1
4 M. brachioradialis Vrstva 1
5 Fascia clavipectoralis Vrstva 1
6 M. pronator teres Vrstva 1
7 Aponeurosis musculi bicipitis brachii; aponeurosis bicipitalis; lacertus fibrosus Vrstva 1
8 Caput breve Vrstva 1
9 Caput longum Vrstva 1
10 M. triceps brachii Vrstva 1
11 M. brachialis Vrstva 1
12 M. biceps brachii Vrstva 1
13 Pars sternocostalis Vrstva 1
14 Pars clavicularis Vrstva 1
15 M. pectoralis major Vrstva 1
16 M. deltoideus Vrstva 1