Šlachové pochvy ruky, pohled zezadu

Ilustrace šlachových pochev natahovačů ruky vpravo při pohledu zezadu

Název termínu Vrstva
1 M. extensor carpi ulnaris Vrstva 1
2 Connexus intertendinei Vrstva 1
3 M. extensor digitorum Vrstva 1
4 Retinaculum musculorum extensorum Vrstva 1
5 Vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis Vrstva 1
6 Vagina tendinum musculorum extensorum carpi radialium Vrstva 1
7 Vagina tendinis musculi extensoris pollicis longi Vrstva 1
8 Vagina communis tendinum musculorum extensorum Vrstva 1
9 Vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris Vrstva 1
10 Vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi Vrstva 1