Sagitální průřez lebkou

Ilustrace sagitálního průřezu lebkou v místě nosní přepážky.

Název termínu Vrstva
1 Sinus sphenoidalis Vrstva 1
2 Clivus Vrstva 1
3 Dorsum sellae Vrstva 1
4 Sella turcica Vrstva 1
5 Choana; apertura nasalis posterior Vrstva 1
6 Processus mastoideus Vrstva 1
7 Sulci arteriosi Vrstva 1
8 Lamina medialis Vrstva 1
9 Os temporale Vrstva 1
10 Sulcus sinus sigmoidei Vrstva 1
11 Os occipitale Vrstva 1
12 Sutura lambdoidea Vrstva 1
13 Os parietale Vrstva 1
14 Sutura coronalis Vrstva 1
15 Spina nasalis anterior Vrstva 1
16 Processus alveolaris Vrstva 1
17 Processus palatinus Vrstva 1
18 Os palatinum Vrstva 1
19 Concha nasalis inferior Vrstva 1
20 Os nasale Vrstva 1
21 Os frontale Vrstva 1
22 Canales incisivi Vrstva 1
23 Foramen mastoideum Vrstva 1
24 Canalis nervi hypoglossi Vrstva 1
25 Crista galli Vrstva 1
26 Lamina perpendicularis Vrstva 1
27 Vomer Vrstva 1
28 Apertura piriformis Vrstva 1
29 Sinus frontalis Vrstva 1