RTG snímek ruky

Předozadní snímek pravé ruky dospělého člověka bez degenerativních změn skeletu.

Název termínu Vrstva
1 Ossa carpi; ossa carpalia Vrstva 2
2 Os scaphoideum Vrstva 2
3 Tuberculum ossis scaphoidei Vrstva 2
4 Os lunatum Vrstva 2
5 Os triquetrum Vrstva 2
6 Os pisiforme Vrstva 2
7 Os trapezium Vrstva 2
8 Tuberculum ossis trapezii Vrstva 2
9 Os trapezoideum Vrstva 2
10 Os capitatum Vrstva 2
11 Os hamatum Vrstva 2
12 Hamulus ossis hamati Vrstva 2
13 Processus styloideus radii Vrstva 2
14 Facies articularis carpalis Vrstva 2
15 Processus styloideus ulnae Vrstva 2
16 Circumferentia articularis Vrstva 2
17 Caput ulnae Vrstva 2
18 Incisura ulnaris Vrstva 2