Rhombencephalon pohled zepředu

Název termínu Vrstva
1 Tonsilla cerebelli; paraflocculus ventralis [H IX] Vrstva 1
2 Lobulus biventer [H VIII] Vrstva 1
3 Pedunculus cerebellaris medius Vrstva 1
4 Nervus accessorius [xi] Vrstva 1
5 Nervus vagus [x] Vrstva 1
6 Nervus glossopharyngeus [IX] Vrstva 1
7 Nervus hypoglossus [XII] Vrstva 1
8 Sulcus bulbopontinus Vrstva 1
9 Nervus facialis [vii] Vrstva 1
10 Nervus vestibulocochlearis [viii] Vrstva 1
11 Nervus abducens [vi] Vrstva 1
12 Nervus trigeminus [v] Vrstva 1
13 Lobulus quadrangularis anterior [H IV et H V] Vrstva 1
14 Flocculus [H X] Vrstva 1
15 Lobulus gracilis; lobulus paramedianus [H VII B] Vrstva 1
16 Lobulus semilunaris inferior; crus secundum lobuli ansiformis Vrstva 1
17 Fissura horizontalis; fissura intercruralis Vrstva 1
18 Lobulus semilunaris superior; crus primum lobuli ansiformis Vrstva 1
19 Lobulus simplex [H VI et VI] Vrstva 1