Regio inquinalis, zadní stěna inquinálního kanálu

Ilustrace regio inquinalis po preparaci břišních svalů s odtaženým funiculus spermaticus a pohledem na zadní stěnu inguinálního kanálu.

Název termínu Vrstva
1 Vv. pudendae externae Vrstva 1
2 Rr. inguinales Vrstva 1
3 Rr. scrotales posteriores Vrstva 1
4 Rr. scrotales anteriores Vrstva 1
5 A. pudenda externa superficialis Vrstva 1
6 Fascia transversalis Vrstva 1
7 R. genitalis Vrstva 1
8 Fascia spermatica externa Vrstva 1
9 Fascia spermatica interna Vrstva 1
10 M. obliquus externus abdominis Vrstva 1
11 M. cremaster Vrstva 1
12 Funiculus spermaticus Vrstva 1
13 N. ilioinguinalis Vrstva 1
14 M. obliquus internus abdominis Vrstva 1
15 M. transversus abdominis Vrstva 1