Palma manus, povrchové vrstvy

Ilustrace preparované povrchových vrstev dlaně pravé ruky.

Název termínu Vrstva
1 Aa. digitales palmares propriae Vrstva 1
2 N. ulnaris Vrstva 1
3 M. palmaris longus Vrstva 1
4 R. palmaris Vrstva 1
5 R. superficialis Vrstva 1
6 R. superficialis Vrstva 1
7 M. abductor digiti minimi Vrstva 1
8 N. medianus Vrstva 1
9 Nn. digitales palmares proprii Vrstva 1
10 Nn. digitales palmares communes Vrstva 1
11 R. profundus Vrstva 1
12 A. princeps pollicis Vrstva 1
13 Aa. digitales palmares communes Vrstva 1
14 Arcus palmaris superficialis Vrstva 1
15 R. palmaris superficialis Vrstva 1
16 R. palmaris profundus Vrstva 1
17 Arteria ulnaris Vrstva 1
18 R. carpalis palmaris Vrstva 1
19 Vagina communis tendinum musculorum flexorum Vrstva 1
20 Retinaculum musculorum flexorum Vrstva 1
21 M. flexor digitorum profundus Vrstva 1
22 M. flexor digitorum superficialis Vrstva 1
23 M. flexor digiti minimi brevis Vrstva 1
24 (M. opponens digiti minimi) Vrstva 1
25 M. flexor pollicis longus Vrstva 1
26 Mm. interossei dorsales Vrstva 1
27 Mm. lumbricales Vrstva 1
28 Caput transversum Vrstva 1
29 M. flexor pollicis brevis Vrstva 1
30 M. opponens pollicis Vrstva 1
31 M. abductor pollicis brevis Vrstva 1
32 M. adductor pollicis Vrstva 1