Povrchové krajiny krku, pohled zepředu

Ilustrace přední části krku s průběhem podkožních útvarů.

Název termínu Vrstva
1 Arcus venosus jugularis Vrstva 1
2 Lamina superficialis Vrstva 1
3 Nn. supraclaviculares mediales Vrstva 1
4 Lamina pretrachealis Vrstva 1
5 M. sternocleidomastoideus Vrstva 1
6 Vena jugularis externa Vrstva 1
7 V. jugularis anterior Vrstva 1
8 Platysma Vrstva 1
9 Glandula submandibularis Vrstva 1
10 Spatium suprasternale Vrstva 1