Povrchové krajiny obličeje, pohled zepředu

Ilustrace pohledu na preparovaný obličej zepředu.

Název termínu Vrstva
1 M. zygomaticus major Vrstva 1
2 A. angularis Vrstva 1
3 A. infraorbitalis Vrstva 1
4 N. infraorbitalis Vrstva 1
5 M. levator nasolabialis Vrstva 1
6 M. nasalis Vrstva 1
7 M. levator labii superioris Vrstva 1
8 M. zygomaticus minor Vrstva 1
9 A. labialis inferior Vrstva 1
10 A. labialis superior Vrstva 1
11 Vena facialis Vrstva 1
12 Arteria facialis Vrstva 1
13 M. levator anguli oris Vrstva 1
14 M. depressor labii inferioris Vrstva 1
15 M. mentalis Vrstva 1
16 M. depressor anguli oris Vrstva 1
17 Platysma Vrstva 1
18 N. mentalis Vrstva 1
19 M. masseter Vrstva 1
20 Glandula parotidea Vrstva 1
21 Rr. buccales Vrstva 1
22 A. supratrochlearis Vrstva 1
23 N. supraorbitalis Vrstva 1
24 Rr. temporales Vrstva 1
25 N. auriculotemporalis Vrstva 1
26 Arteria temporalis superficialis Vrstva 1
27 M. orbicularis oculi Vrstva 1
28 M. orbicularis oris Vrstva 1
29 M. epicranius Vrstva 1
30 Venter frontalis Vrstva 1