Pohled na zadní stranu pyramidy spánkové kosti

Název termínu Vrstva
1 Meatus acusticus internus Vrstva 1
2 Porus acusticus internus Vrstva 1
3 Eminentia arcuata Vrstva 1
4 Apex partis petrosae Vrstva 1
5 Sulcus sinus petrosi inferioris Vrstva 1
6 Processus intrajugularis Vrstva 1
7 Incisura jugularis Vrstva 1
8 Facies posterior partis petrosae Vrstva 1
9 Sulcus sinus petrosi superioris Vrstva 1
10 Apertura canaliculi vestibuli Vrstva 1
11 Margo superior partis petrosae Vrstva 1
12 Sulcus sinus sigmoidei Vrstva 1
13 Foramen mastoideum Vrstva 1