Pohled na zadní stranu distální části pažní kosti

Název termínu Vrstva
1 Fossa olecrani Vrstva 1
2 Epicondylus lateralis Vrstva 1
3 Sulcus nervi ulnaris Vrstva 1
4 Epicondylus medialis Vrstva 1
5 Trochlea humeri Vrstva 1
6 Condylus humeri Vrstva 1
7 Crista supraepicondylaris lateralis; crista supracondylaris lateralis Vrstva 1
8 Crista supraepicondylaris medialis; crista supracondylaris medialis Vrstva 1