Pohled na sulcus nervi radialis

Název termínu Vrstva
1 Crista supraepicondylaris medialis; crista supracondylaris medialis Vrstva 1
2 Margo medialis Vrstva 1
3 Facies posterior Vrstva 1
4 Tuberositas deltoidea Vrstva 1
5 Crista supraepicondylaris lateralis; crista supracondylaris lateralis Vrstva 1
6 Margo lateralis Vrstva 1
7 Sulcus nervi radialis Vrstva 1
8 Epicondylus medialis Vrstva 1
9 Epicondylus lateralis Vrstva 1