Pohled na spodní stranu patrové kosti

Název termínu Vrstva
1 Processus sphenoidalis Vrstva 1
2 Processus orbitalis Vrstva 1
3 Processus pyramidalis Vrstva 1
4 Sulcus palatinus major Vrstva 1
5 Spina nasalis posterior Vrstva 1
6 Facies palatina Vrstva 1
7 Lamina horizontalis Vrstva 1