Pohled na spodinu orbity

Název termínu Vrstva
1 Processus orbitalis Vrstva 1
2 Facies orbitalis Vrstva 1
3 Margo infraorbitalis Vrstva 1
4 Paries inferior Vrstva 1
5 Fissura orbitalis inferior Vrstva 1