Pohled na přední stranu spánkové kosti

Název termínu Vrstva
1 Sulcus nervi petrosi majoris Vrstva 1
2 Hiatus canalis nervi petrosi majoris Vrstva 1
3 Canalis caroticus Vrstva 1
4 Apex partis petrosae Vrstva 1
5 Margo superior partis petrosae Vrstva 1
6 Impressio trigeminalis Vrstva 1
7 Sulcus sinus petrosi superioris Vrstva 1
8 Eminentia arcuata Vrstva 1
9 Fissura petrosquamosa Vrstva 1