Pohled na přední stranu pažní kosti

Název termínu Vrstva
1 Facies anterolateralis Vrstva 1
2 Facies anteromedialis Vrstva 1
3 Fossa coronoidea Vrstva 1
4 Fossa radialis Vrstva 1
5 Capitulum humeri Vrstva 1
6 Crista tuberculi minoris; labium mediale Vrstva 1
7 Crista tuberculi majoris; labium laterale Vrstva 1
8 Sulcus intertubercularis Vrstva 1
9 Tuberculum minus Vrstva 1
10 Tuberculum majus Vrstva 1
11 Collum chirurgicum Vrstva 1
12 Collum anatomicum Vrstva 1
13 Caput humeri Vrstva 1
14 Margo medialis Vrstva 1
15 Crista supraepicondylaris medialis; crista supracondylaris medialis Vrstva 1
16 Sulcus nervi ulnaris Vrstva 1
17 Epicondylus medialis Vrstva 1
18 Trochlea humeri Vrstva 1
19 Epicondylus lateralis Vrstva 1
20 Tuberositas deltoidea Vrstva 1
21 Crista supraepicondylaris lateralis; crista supracondylaris lateralis Vrstva 1
22 Margo lateralis Vrstva 1