Pohled na přední stranu čichové kosti

Preparát samostatné čichové kosti po vyjmutí z lebky. Fotografie snímá preparát zepředu.

Název termínu Vrstva
1 Lamina cribrosa Vrstva 1
2 Foramina cribrosa Vrstva 1
3 Crista galli Vrstva 1
4 Ala cristae galli Vrstva 1
5 Lamina perpendicularis Vrstva 1
6 Labyrinthus ethmoidalis Vrstva 1
7 Cellulae ethmoidales anteriores Vrstva 1
8 Lamina orbitalis Vrstva 1
9 Concha nasalis media Vrstva 1
10 Processus uncinatus Vrstva 1
11 Concha nasalis superior Vrstva 1