Pohled na předloktí zezadu

Název termínu Vrstva
1 Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi Vrstva 1
2 Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi Vrstva 2
3 Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi Vrstva 3
4 Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi Vrstva 4
5 Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi Vrstva 5
6 Vagina tendinis musculi flexoris pollicis longi Vrstva 6
7 Connexus intertendinei Vrstva 1
8 Connexus intertendinei Vrstva 2
9 Connexus intertendinei Vrstva 3
10 Connexus intertendinei Vrstva 4
11 Connexus intertendinei Vrstva 5
12 Connexus intertendinei Vrstva 6
13 Mm. interossei dorsales Vrstva 1
14 Mm. interossei dorsales Vrstva 2
15 Mm. interossei dorsales Vrstva 3
16 Mm. interossei dorsales Vrstva 4
17 Mm. interossei dorsales Vrstva 5
18 Mm. interossei dorsales Vrstva 6
19 Mm. interossei dorsales Vrstva 7
20 M. extensor pollicis longus Vrstva 1
21 M. extensor pollicis longus Vrstva 2
22 M. extensor pollicis longus Vrstva 3
23 M. extensor pollicis longus Vrstva 4
24 M. extensor pollicis longus Vrstva 5
25 M. extensor pollicis longus Vrstva 6
26 M. abductor pollicis longus Vrstva 1
27 M. abductor pollicis longus Vrstva 2
28 M. abductor pollicis longus Vrstva 3
29 M. abductor pollicis longus Vrstva 4
30 M. abductor pollicis longus Vrstva 5
31 M. extensor pollicis brevis Vrstva 1
32 M. extensor pollicis brevis Vrstva 2
33 M. extensor pollicis brevis Vrstva 3
34 M. extensor pollicis brevis Vrstva 4
35 M. extensor pollicis brevis Vrstva 5
36 M. extensor pollicis brevis Vrstva 6
37 Retinaculum musculorum extensorum Vrstva 1
38 Retinaculum musculorum extensorum Vrstva 2
39 Vagina tendinis musculi extensoris pollicis longi Vrstva 1
40 Vagina tendinis musculi extensoris pollicis longi Vrstva 2
41 Vagina tendinis musculi extensoris pollicis longi Vrstva 3
42 Vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis Vrstva 1
43 Vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis Vrstva 2
44 Vagina communis tendinum musculorum abductoextensorum pollicis Vrstva 3
45 Vagina communis tendinum musculorum extensorum Vrstva 1
46 Vagina communis tendinum musculorum extensorum Vrstva 2
47 Vagina communis tendinum musculorum extensorum Vrstva 3
48 M. abductor digiti minimi Vrstva 1
49 M. abductor digiti minimi Vrstva 2
50 M. abductor digiti minimi Vrstva 3
51 M. abductor digiti minimi Vrstva 4
52 M. abductor digiti minimi Vrstva 5
53 M. abductor digiti minimi Vrstva 6
54 M. abductor digiti minimi Vrstva 7
55 Vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi Vrstva 1
56 Vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi Vrstva 2
57 Vagina tendinis musculi extensoris digiti minimi Vrstva 3
58 Vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris Vrstva 1
59 Vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris Vrstva 2
60 Vagina tendinis musculi extensoris carpi ulnaris Vrstva 3
61 M. extensor digiti minimi Vrstva 1
62 M. extensor digiti minimi Vrstva 2
63 M. extensor digiti minimi Vrstva 3
64 M. extensor digiti minimi Vrstva 4
65 M. extensor digiti minimi Vrstva 5
66 M. extensor digiti minimi Vrstva 6
67 Caput mediale; caput profundum Vrstva 1
68 Caput humerale Vrstva 1
69 Caput humerale Vrstva 2
70 Caput humerale Vrstva 3
71 Caput humerale Vrstva 4
72 Caput humerale Vrstva 5
73 M. anconeus Vrstva 1
74 M. anconeus Vrstva 2
75 M. anconeus Vrstva 3
76 M. anconeus Vrstva 4
77 M. anconeus Vrstva 5
78 Caput ulnare Vrstva 1
79 Caput ulnare Vrstva 2
80 Caput ulnare Vrstva 3
81 Caput ulnare Vrstva 4
82 Caput ulnare Vrstva 5
83 M. extensor carpi ulnaris Vrstva 1
84 M. extensor carpi ulnaris Vrstva 2
85 M. extensor carpi ulnaris Vrstva 3
86 M. extensor carpi ulnaris Vrstva 4
87 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 1
88 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 2
89 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 3
90 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 4
91 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 5
92 M. extensor digitorum Vrstva 1
93 M. extensor digitorum Vrstva 2
94 M. extensor digitorum Vrstva 3
95 M. extensor digitorum Vrstva 4
96 M. extensor digitorum Vrstva 5
97 M. extensor digitorum Vrstva 6
98 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 1
99 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 2
100 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 3
101 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 4
102 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 5
103 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 1
104 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 2
105 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 3
106 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 4
107 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 5
108 M. brachioradialis Vrstva 1
109 M. brachioradialis Vrstva 2
110 M. brachioradialis Vrstva 3
111 M. brachioradialis Vrstva 4
112 M. brachioradialis Vrstva 5
113 M. brachialis Vrstva 1
114 M. brachialis Vrstva 2
115 M. brachialis Vrstva 3
116 M. brachialis Vrstva 4
117 M. brachialis Vrstva 5
118 M. brachialis Vrstva 7
119 M. triceps brachii Vrstva 1
120 Septum intermusculare brachii mediale Vrstva 2
121 Septum intermusculare brachii mediale Vrstva 3
122 Septum intermusculare brachii mediale Vrstva 4
123 Septum intermusculare brachii mediale Vrstva 5
124 Vagina tendinum musculorum extensorum carpi radialium Vrstva 3
125 M. supinator Vrstva 5
126 M. extensor indicis Vrstva 5
127 M. extensor indicis Vrstva 6
128 Membrana interossea antebrachii Vrstva 6
129 Membrana interossea antebrachii Vrstva 7
130 Membrana interossea antebrachii Vrstva 8
131 Ligg. collateralia Vrstva 7
132 Ligg. collateralia Vrstva 8
133 Ligg. intercarpalia dorsalia Vrstva 7
134 Ligg. intercarpalia dorsalia Vrstva 8
135 Lig. radiocarpale dorsale Vrstva 7
136 Lig. radiocarpale dorsale Vrstva 8
137 Lig. collaterale carpi radiale Vrstva 7
138 Lig. collaterale carpi radiale Vrstva 8
139 Lig. collaterale carpi ulnare Vrstva 7
140 Lig. collaterale carpi ulnare Vrstva 8
141 Olecranon Vrstva 7
142 Olecranon Vrstva 8
143 Olecranon Vrstva 9
144 Lig. collaterale radiale Vrstva 7
145 Lig. collaterale radiale Vrstva 8
146 Epicondylus lateralis Vrstva 7
147 Epicondylus lateralis Vrstva 8
148 Epicondylus lateralis Vrstva 9
149 Epicondylus medialis Vrstva 7
150 Epicondylus medialis Vrstva 8
151 Epicondylus medialis Vrstva 9
152 Radius Vrstva 7
153 Radius Vrstva 8
154 Radius Vrstva 9
155 Ulna Vrstva 7
156 Ulna Vrstva 8
157 Ulna Vrstva 9
158 Lig. collaterale ulnare Vrstva 7
159 Lig. collaterale ulnare Vrstva 8
160 Ligg. metacarpalia dorsalia Vrstva 8
161 Ligg. carpometacarpalia dorsalia Vrstva 8
162 Processus styloideus ossis metacarpi tertii [III] Vrstva 9
163 Margo interosseus Vrstva 9
164 Margo interosseus Vrstva 9
165 Basis phalangis Vrstva 9
166 Caput phalangis Vrstva 9
167 Corpus phalangis Vrstva 9
168 Phalanx distalis Vrstva 9
169 Phalanx media Vrstva 9
170 Phalanx proximalis Vrstva 9
171 Caput ossis metacarpi Vrstva 9
172 Corpus ossis metacarpi Vrstva 9
173 Basis ossis metacarpi Vrstva 9
174 Os capitatum Vrstva 9
175 Os hamatum Vrstva 9
176 Os triquetrum Vrstva 9
177 Os lunatum Vrstva 9
178 Os pisiforme Vrstva 9
179 Os trapezoideum Vrstva 9
180 Os trapezium Vrstva 9
181 Os scaphoideum Vrstva 9
182 Processus styloideus ulnae Vrstva 9
183 Caput ulnae Vrstva 9
184 Processus styloideus radii Vrstva 9
185 Circumferentia articularis Vrstva 9
186 Caput radii Vrstva 9
187 Fossa olecrani Vrstva 9