Pohled na paži zezadu

Název termínu Vrstva
1 Caput mediale; caput profundum Vrstva 1
2 Caput mediale; caput profundum Vrstva 2
3 Caput mediale; caput profundum Vrstva 3
4 Caput mediale; caput profundum Vrstva 4
5 M. biceps brachii Vrstva 1
6 M. biceps brachii Vrstva 2
7 M. biceps brachii Vrstva 3
8 M. biceps brachii Vrstva 4
9 M. biceps brachii Vrstva 5
10 M. biceps brachii Vrstva 6
11 M. trapezius Vrstva 1
12 Caput humerale Vrstva 1
13 Caput humerale Vrstva 2
14 Caput humerale Vrstva 3
15 Caput humerale Vrstva 4
16 Caput humerale Vrstva 5
17 M. anconeus Vrstva 1
18 M. anconeus Vrstva 2
19 M. anconeus Vrstva 3
20 M. anconeus Vrstva 4
21 M. anconeus Vrstva 5
22 Caput ulnare Vrstva 1
23 Caput ulnare Vrstva 2
24 Caput ulnare Vrstva 3
25 Caput ulnare Vrstva 4
26 Caput ulnare Vrstva 5
27 M. extensor carpi ulnaris Vrstva 1
28 M. extensor carpi ulnaris Vrstva 2
29 M. extensor carpi ulnaris Vrstva 3
30 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 1
31 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 2
32 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 3
33 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 4
34 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 5
35 M. extensor digitorum Vrstva 1
36 M. extensor digitorum Vrstva 2
37 M. extensor digitorum Vrstva 3
38 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 1
39 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 2
40 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 3
41 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 4
42 M. extensor carpi radialis brevis Vrstva 5
43 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 1
44 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 2
45 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 3
46 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 4
47 M. extensor carpi radialis longus Vrstva 5
48 M. brachioradialis Vrstva 1
49 M. brachioradialis Vrstva 2
50 M. brachioradialis Vrstva 3
51 M. brachioradialis Vrstva 4
52 M. brachioradialis Vrstva 5
53 M. brachialis Vrstva 1
54 M. brachialis Vrstva 2
55 M. brachialis Vrstva 3
56 M. brachialis Vrstva 4
57 M. brachialis Vrstva 5
58 M. brachialis Vrstva 6
59 M. teres major Vrstva 1
60 M. teres major Vrstva 2
61 M. teres major Vrstva 3
62 M. teres major Vrstva 4
63 M. teres major Vrstva 5
64 M. teres minor Vrstva 1
65 M. teres minor Vrstva 2
66 M. infraspinatus Vrstva 1
67 M. infraspinatus Vrstva 2
68 M. triceps brachii Vrstva 1
69 M. triceps brachii Vrstva 2
70 M. triceps brachii Vrstva 3
71 M. triceps brachii Vrstva 4
72 Caput longum Vrstva 1
73 Caput longum Vrstva 2
74 Caput longum Vrstva 3
75 Caput longum Vrstva 4
76 Caput laterale Vrstva 1
77 Caput laterale Vrstva 2
78 Caput laterale Vrstva 3
79 Caput laterale Vrstva 4
80 M. latissimus dorsi Vrstva 1
81 M. latissimus dorsi Vrstva 2
82 M. latissimus dorsi Vrstva 3
83 M. deltoideus Vrstva 1
84 M. deltoideus Vrstva 4
85 M. deltoideus Vrstva 5
86 M. deltoideus Vrstva 6
87 M. supraspinatus Vrstva 2
88 Acromion Vrstva 3
89 Acromion Vrstva 4
90 Acromion Vrstva 5
91 Acromion Vrstva 6
92 Acromion Vrstva 7
93 (Lig. transversum scapulae inferius) Vrstva 3
94 (Lig. transversum scapulae inferius) Vrstva 4
95 (Lig. transversum scapulae inferius) Vrstva 5
96 (Lig. transversum scapulae inferius) Vrstva 6
97 Lig. coracohumerale Vrstva 3
98 Lig. coracohumerale Vrstva 4
99 Lig. coracohumerale Vrstva 5
100 Lig. coracohumerale Vrstva 6
101 Tuberculum majus Vrstva 3
102 Tuberculum majus Vrstva 4
103 Tuberculum majus Vrstva 5
104 Tuberculum majus Vrstva 6
105 Tuberculum majus Vrstva 7
106 Lig. transversum scapulae superius Vrstva 3
107 Lig. transversum scapulae superius Vrstva 4
108 Lig. transversum scapulae superius Vrstva 5
109 Lig. transversum scapulae superius Vrstva 6
110 M. abductor pollicis longus Vrstva 4
111 M. abductor pollicis longus Vrstva 5
112 M. supinator Vrstva 4
113 M. supinator Vrstva 5
114 Sulcus nervi radialis Vrstva 5
115 Sulcus nervi radialis Vrstva 6
116 Sulcus nervi radialis Vrstva 7
117 M. coracobrachialis Vrstva 5
118 M. coracobrachialis Vrstva 6
119 Septum intermusculare brachii laterale Vrstva 5
120 Septum intermusculare brachii mediale Vrstva 5
121 Epicondylus lateralis Vrstva 6
122 Epicondylus lateralis Vrstva 7
123 Radius Vrstva 6
124 Radius Vrstva 7
125 Ulna Vrstva 6
126 Ulna Vrstva 7
127 Lig. collaterale radiale Vrstva 6
128 Lig. collaterale ulnare Vrstva 6
129 Epicondylus medialis Vrstva 6
130 Epicondylus medialis Vrstva 7
131 Olecranon Vrstva 6
132 Olecranon Vrstva 7
133 Clavicula Vrstva 7
134 Spina scapulae Vrstva 7
135 Circumferentia articularis Vrstva 7
136 Caput radii Vrstva 7
137 Fossa olecrani Vrstva 7
138 Collum anatomicum Vrstva 7
139 Collum chirurgicum Vrstva 7
140 Caput humeri Vrstva 7
141 Tuberculum supraglenoidale Vrstva 7
142 Collum scapulae Vrstva 7
143 Tuberculum infraglenoidale Vrstva 7
144 Processus coracoideus Vrstva 7
145 Incisura scapulae Vrstva 7