Pohled na paži zepředu

Název termínu Vrstva
1 M. pectoralis major Vrstva 1
2 M. pectoralis major Vrstva 4
3 M. pectoralis major Vrstva 5
4 M. pectoralis major Vrstva 6
5 M. pectoralis major Vrstva 7
6 M. pectoralis major Vrstva 8
7 Aponeurosis musculi bicipitis brachii; aponeurosis bicipitalis; lacertus fibrosus Vrstva 1
8 M. trapezius Vrstva 1
9 M. brachialis Vrstva 1
10 M. brachialis Vrstva 2
11 M. brachialis Vrstva 3
12 M. brachialis Vrstva 4
13 M. brachialis Vrstva 5
14 M. brachialis Vrstva 6
15 M. brachialis Vrstva 7
16 M. brachialis Vrstva 8
17 M. supinator Vrstva 1
18 M. supinator Vrstva 2
19 M. supinator Vrstva 3
20 M. supinator Vrstva 4
21 M. supinator Vrstva 5
22 M. supinator Vrstva 6
23 M. supinator Vrstva 7
24 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 1
25 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 2
26 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 3
27 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 4
28 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 5
29 M. palmaris longus Vrstva 1
30 M. palmaris longus Vrstva 2
31 M. palmaris longus Vrstva 3
32 M. palmaris longus Vrstva 4
33 M. palmaris longus Vrstva 5
34 M. flexor radialis carpi Vrstva 1
35 M. flexor radialis carpi Vrstva 2
36 M. flexor radialis carpi Vrstva 3
37 M. flexor radialis carpi Vrstva 4
38 M. flexor radialis carpi Vrstva 5
39 M. pronator teres Vrstva 1
40 M. pronator teres Vrstva 2
41 M. brachioradialis Vrstva 1
42 M. brachioradialis Vrstva 2
43 M. deltoideus Vrstva 1
44 M. deltoideus Vrstva 2
45 M. deltoideus Vrstva 3
46 M. deltoideus Vrstva 4
47 M. deltoideus Vrstva 5
48 M. deltoideus Vrstva 6
49 M. deltoideus Vrstva 7
50 M. deltoideus Vrstva 8
51 M. biceps brachii Vrstva 1
52 M. biceps brachii Vrstva 2
53 M. biceps brachii Vrstva 3
54 M. biceps brachii Vrstva 4
55 M. biceps brachii Vrstva 6
56 M. biceps brachii Vrstva 7
57 M. biceps brachii Vrstva 8
58 M. biceps brachii Vrstva 9
59 M. latissimus dorsi Vrstva 2
60 M. latissimus dorsi Vrstva 3
61 M. latissimus dorsi Vrstva 4
62 M. latissimus dorsi Vrstva 5
63 M. latissimus dorsi Vrstva 6
64 M. latissimus dorsi Vrstva 7
65 M. latissimus dorsi Vrstva 8
66 Pars abdominalis Vrstva 2
67 Pars abdominalis Vrstva 3
68 Pars clavicularis Vrstva 2
69 Pars clavicularis Vrstva 3
70 M. teres major Vrstva 4
71 M. teres major Vrstva 5
72 M. teres major Vrstva 6
73 M. teres major Vrstva 7
74 M. teres major Vrstva 8
75 Vagina tendinis intertubercularis Vrstva 4
76 Vagina tendinis intertubercularis Vrstva 5
77 Vagina tendinis intertubercularis Vrstva 6
78 Vagina tendinis intertubercularis Vrstva 7
79 Vagina tendinis intertubercularis Vrstva 8
80 Vagina tendinis intertubercularis Vrstva 9
81 M. coracobrachialis Vrstva 4
82 M. coracobrachialis Vrstva 5
83 M. coracobrachialis Vrstva 6
84 M. subscapularis Vrstva 4
85 M. subscapularis Vrstva 5
86 M. subscapularis Vrstva 6
87 M. subscapularis Vrstva 7
88 M. subscapularis Vrstva 8
89 M. pectoralis minor Vrstva 4
90 M. pectoralis minor Vrstva 5
91 M. pectoralis minor Vrstva 6
92 M. pectoralis minor Vrstva 7
93 Caput breve Vrstva 4
94 Caput longum Vrstva 4
95 Caput longum Vrstva 5
96 Caput longum Vrstva 6
97 Caput longum Vrstva 7
98 Caput longum Vrstva 8
99 Caput longum Vrstva 9
100 Pars sternocostalis Vrstva 5
101 Pars sternocostalis Vrstva 5
102 M. flexor digitorum superficialis Vrstva 6
103 Lig. anulare radii Vrstva 7
104 Lig. anulare radii Vrstva 8
105 Lig. anulare radii Vrstva 9
106 Lig. collaterale ulnare Vrstva 7
107 Lig. collaterale ulnare Vrstva 8
108 Lig. collaterale ulnare Vrstva 9
109 M. flexor pollicis longus Vrstva 7
110 M. flexor digitorum profundus Vrstva 7
111 Lig. collaterale radiale Vrstva 8
112 Lig. collaterale radiale Vrstva 9
113 Articulatio acromioclavicularis Vrstva 8
114 Articulatio acromioclavicularis Vrstva 9
115 Lig. coracoacromiale Vrstva 8
116 Lig. coracoacromiale Vrstva 9
117 Lig. coracoclaviculare Vrstva 8
118 Lig. coracoclaviculare Vrstva 9
119 Ligg. glenohumeralia Vrstva 8
120 Ligg. glenohumeralia Vrstva 9
121 Chorda obliqua Vrstva 8
122 Chorda obliqua Vrstva 9
123 Epicondylus medialis Vrstva 10
124 Epicondylus lateralis Vrstva 10
125 Fossa coronoidea Vrstva 10
126 Fossa radialis Vrstva 10
127 Tuberositas ulnae Vrstva 10
128 Processus coronoideus Vrstva 10
129 Collum radii Vrstva 10
130 Tuberositas radii Vrstva 10
131 Circumferentia articularis Vrstva 10
132 Caput radii Vrstva 10
133 Trochlea humeri Vrstva 10
134 Capitulum humeri Vrstva 10
135 Tuberositas deltoidea Vrstva 10
136 Crista tuberculi minoris; labium mediale Vrstva 10
137 Crista tuberculi majoris; labium laterale Vrstva 10
138 Collum chirurgicum Vrstva 10
139 Collum anatomicum Vrstva 10
140 Sulcus intertubercularis Vrstva 10
141 Tuberculum minus Vrstva 10
142 Tuberculum majus Vrstva 10
143 Caput humeri Vrstva 10
144 Cavitas glenoidalis Vrstva 10
145 Processus coracoideus Vrstva 10
146 Acromion Vrstva 10
147 Scapula Vrstva 10
148 Clavicula Vrstva 10
149 Corpus humeri Vrstva 10