Pohled na os occipitale zpředu

Název termínu Vrstva
1 Canalis condylaris Vrstva 1
2 Fossa cerebellaris Vrstva 1
3 Fossa cerebralis Vrstva 1
4 Sulcus sinus occipitalis Vrstva 1
5 Sulcus sinus sigmoidei Vrstva 1
6 Sulcus sinus transversi Vrstva 1
7 (Crista occipitalis interna) Vrstva 1
8 Protuberantia occipitalis interna Vrstva 1
9 Eminentia cruciformis Vrstva 1
10 Processus intrajugularis Vrstva 1
11 Processus jugularis Vrstva 1
12 Incisura jugularis Vrstva 1
13 Margo lambdoideus Vrstva 1
14 Margo mastoideus Vrstva 1
15 Sulcus sinus petrosi inferioris Vrstva 1
16 Sulcus sinus sagittalis superioris Vrstva 1