Pohled na os occipitale ze zevní strany

Název termínu Vrstva
1 Canalis condylaris Vrstva 1
2 Canalis nervi hypoglossi Vrstva 1
3 Processus intrajugularis Vrstva 1
4 Processus jugularis Vrstva 1
5 Tuberculum jugulare Vrstva 1
6 Condylus occipitalis Vrstva 1
7 Margo lambdoideus Vrstva 1
8 Margo mastoideus Vrstva 1
9 Squama occipitalis Vrstva 1
10 Tuberculum pharyngeum Vrstva 1
11 Pars basilaris Vrstva 1