Pohled na mediální stěnu orbity

Název termínu Vrstva
1 Crista lacrimalis anterior Vrstva 1
2 Processus orbitalis Vrstva 1
3 Crista lacrimalis posterior Vrstva 1
4 Os lacrimale Vrstva 1
5 Lamina orbitalis Vrstva 1
6 Canalis opticus Vrstva 1
7 Foramen ethmoidale posterius Vrstva 1
8 Foramen ethmoidale anterius Vrstva 1
9 Margo medialis Vrstva 1
10 Paries medialis Vrstva 1