Pohled na laterální stěnu orbity

Název termínu Vrstva
1 Fissura orbitalis superior Vrstva 1
2 Facies orbitalis Vrstva 1
3 Ala major Vrstva 1
4 Fissura orbitalis inferior Vrstva 1
5 Foramen zygomaticoorbitale Vrstva 1
6 Margo lateralis Vrstva 1
7 Paries lateralis Vrstva 1