Pohled na laterální stěnu dutiny nosní

Název termínu Vrstva
1 Lamina perpendicularis Vrstva 1
2 Os palatinum Vrstva 1
3 Lamina medialis Vrstva 1
4 Os sphenoidale Vrstva 1
5 Sinus sphenoidalis Vrstva 1
6 Concha nasalis media Vrstva 1
7 Concha nasalis superior Vrstva 1
8 Lamina cribrosa Vrstva 1
9 Concha nasalis inferior Vrstva 1
10 Os lacrimale Vrstva 1
11 Os nasale Vrstva 1
12 Sinus frontalis Vrstva 1