Pohled do hloubky orbity

Název termínu Vrstva
1 Fissura orbitalis inferior Vrstva 1
2 Fissura orbitalis superior Vrstva 1
3 Canalis opticus Vrstva 1
4 Paries medialis Vrstva 1
5 Paries lateralis Vrstva 1
6 Paries inferior Vrstva 1
7 Paries superior Vrstva 1
8 Margo medialis Vrstva 1
9 Margo lateralis Vrstva 1
10 Margo infraorbitalis Vrstva 1
11 Margo supraorbitalis Vrstva 1