Humerus, pohled zpředu a zezadu

Ilustrace pažní kosti. pohlede zpředu a zezadu.

Název termínu Vrstva
1 Tuberculum majus Vrstva 1
2 Tuberculum majus Vrstva 1
3 Sulcus nervi ulnaris Vrstva 1
4 Sulcus nervi ulnaris Vrstva 1
5 Trochlea humeri Vrstva 1
6 Trochlea humeri Vrstva 1
7 Condylus humeri Vrstva 1
8 Collum anatomicum Vrstva 1
9 Collum anatomicum Vrstva 1
10 Crista supraepicondylaris medialis; crista supracondylaris medialis Vrstva 1
11 Crista supraepicondylaris lateralis; crista supracondylaris lateralis Vrstva 1
12 Tuberositas deltoidea Vrstva 1
13 Fossa olecrani Vrstva 1
14 Fossa radialis Vrstva 1
15 Fossa coronoidea Vrstva 1
16 Capitulum humeri Vrstva 1
17 Sulcus nervi radialis Vrstva 1
18 Sulcus intertubercularis Vrstva 1
19 Collum chirurgicum Vrstva 1
20 Collum chirurgicum Vrstva 1
21 Crista tuberculi minoris; labium mediale Vrstva 1
22 Crista tuberculi majoris; labium laterale Vrstva 1
23 Tuberculum minus Vrstva 1
24 Epicondylus lateralis Vrstva 1
25 Epicondylus lateralis Vrstva 1
26 Epicondylus medialis Vrstva 1
27 Corpus humeri Vrstva 1
28 Caput humeri Vrstva 1
29 Caput humeri Vrstva 1