Os palatinum, mediální pohled a pohled zezadu

Ilustrace pohledu na samostatnou patrovou kost z mediální strany a při pohledu zezadu.

Název termínu Vrstva
1 Crista conchalis Vrstva 1
2 Crista conchalis Vrstva 1
3 Processus pyramidalis Vrstva 1
4 Processus pyramidalis Vrstva 1
5 Facies palatina Vrstva 1
6 Lamina perpendicularis Vrstva 1
7 Lamina perpendicularis Vrstva 1
8 Facies nasalis Vrstva 1
9 Crista ethmoidalis Vrstva 1
10 Sulcus palatinus major Vrstva 1
11 Sulcus palatinus major Vrstva 1
12 Spina nasalis posterior Vrstva 1
13 Lamina horizontalis Vrstva 1
14 Lamina horizontalis Vrstva 1
15 Crista nasalis Vrstva 1
16 Crista nasalis Vrstva 1
17 Incisura sphenopalatina Vrstva 1
18 Processus sphenoidalis Vrstva 1
19 Processus sphenoidalis Vrstva 1
20 Processus orbitalis Vrstva 1
21 Processus orbitalis Vrstva 1