Pars inframesocolica cavitatis peritonealis

Ilustrace pars inframesocolica s odtaženým tenkým střevem a preparací cév levého srůstového pole.

Název termínu Vrstva
1 V. mesenterica inferior Vrstva 1
2 Colon transversum Vrstva 1
3 Colon descendens Vrstva 1
4 Colon sigmoideum Vrstva 1
5 N. hypogastricus Vrstva 1
6 Plexus hypogastricus inferior; plexus pelvicus Vrstva 1
7 A. rectalis superior Vrstva 1
8 Aa. sigmoideae Vrstva 1
9 A. colica sinistra Vrstva 1
10 A. mesenterica inferior Vrstva 1
11 Pars abdominalis aortae; aorta abdominalis Vrstva 1
12 Nervus hypogastricus dexter Vrstva 1