Svaly ruky, přední skupiny

Ilustrace svalů dlaně pravé horní končetiny.

Název termínu Vrstva
1 Ossa sesamoidea Vrstva 1
2 Ossa sesamoidea Vrstva 1
3 Ossa sesamoidea Vrstva 2
4 Articulationes metacarpophalangeae Vrstva 1
5 Articulationes metacarpophalangeae Vrstva 2
6 Phalanx proximalis Vrstva 1
7 Phalanx proximalis Vrstva 1
8 Phalanx proximalis Vrstva 2
9 M. flexor digiti minimi brevis Vrstva 1
10 M. flexor digiti minimi brevis Vrstva 2
11 M. flexor digiti minimi brevis Vrstva 3
12 M. abductor digiti minimi Vrstva 1
13 M. abductor digiti minimi Vrstva 3
14 M. flexor pollicis brevis Vrstva 1
15 M. flexor pollicis brevis Vrstva 3
16 Os pisiforme Vrstva 1
17 Os pisiforme Vrstva 2
18 Os pisiforme Vrstva 3
19 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 1
20 M. flexor carpi ulnaris Vrstva 3
21 M. abductor pollicis brevis Vrstva 1
22 Retinaculum musculorum flexorum Vrstva 1
23 Hamulus ossis hamati Vrstva 2
24 Hamulus ossis hamati Vrstva 3
25 Os trapezoideum Vrstva 2
26 Os trapezium Vrstva 2
27 Basis ossis metacarpi Vrstva 2
28 Os capitatum Vrstva 2
29 Caput transversum Vrstva 2
30 Caput obliquum Vrstva 2
31 M. adductor pollicis Vrstva 2
32 Caput profundum Vrstva 2
33 Caput superficiale Vrstva 2
34 Os metacarpale tertium Vrstva 2
35 Phalanx distalis Vrstva 3
36 Mm. interossei palmares Vrstva 3
37 Mm. interossei palmares Vrstva 3
38 Mm. interossei palmares Vrstva 3
39 M. flexor pollicis longus Vrstva 3
40 Lig. pisometacarpale Vrstva 3
41 Lig. pisohamatum Vrstva 3
42 M. flexor radialis carpi Vrstva 3
43 M. opponens pollicis Vrstva 3