Os occipitale, pohled na vnitřní plochu

Ilustrace týlní kosti. Pohled na její vnitřní část.

Název termínu Vrstva
1 Margo lambdoideus Vrstva 1
2 Margo mastoideus Vrstva 1
3 Pars lateralis Vrstva 1
4 Incisura jugularis Vrstva 1
5 Protuberantia occipitalis interna Vrstva 1
6 Sulcus sinus sigmoidei Vrstva 1
7 Foramen magnum Vrstva 1
8 Canalis nervi hypoglossi Vrstva 1
9 Canalis condylaris Vrstva 1
10 Clivus Vrstva 1
11 Processus jugularis Vrstva 1
12 Sulcus sinus transversi Vrstva 1
13 Sulcus sinus occipitalis Vrstva 1
14 (Crista occipitalis interna) Vrstva 1
15 Fossa cerebellaris Vrstva 1
16 Fossa cerebralis Vrstva 1
17 Squama occipitalis Vrstva 1
18 Sulcus sinus sagittalis superioris Vrstva 1