Musculi intercostales

Ilustrace frontálního průřezu mezižeberním prostorem.

Název termínu Vrstva
1 Pleura parietalis Vrstva 1
2 Sulcus costae Vrstva 1
3 Fascia endothoracica; fascia parietalis thoracis Vrstva 1
4 R. collateralis Vrstva 1
5 Aa. intercostales posteriores Vrstva 1
6 Vv. intercostales posteriores Vrstva 1
7 Mm. intercostales externi Vrstva 1
8 Mm. intercostales interni Vrstva 1
9 Mm. intercostales intimi Vrstva 1
10 Nervus intercostalis Vrstva 1