Motorická kůra; histologický preparát, Nisslovo barvení

Název termínu Vrstva
1 Lamina molecularis [lamina I] Vrstva 1
2 Lamina granularis externa [lamina II] Vrstva 1
3 Lamina pyramidalis externa [lamina III] Vrstva 1
4 Lamina granularis interna [lamina IV] Vrstva 1
5 Lamina pyramidalis interna [lamina V] Vrstva 1
6 Stratum multiforme Vrstva 1
7 Gyrus precentralis Vrstva 1
8 Sulcus centralis Vrstva 1
9 Gyrus postcentralis Vrstva 1