Svaly hlavy, pohled zpředu zprava

Ilustrace pohledu na mimické a žvýkací svaly hlavy při pohledu zpředu zprava.

Název termínu Vrstva
1 Lamina profunda Vrstva 1
2 Lamina superficialis Vrstva 1
3 Fascia temporalis Vrstva 1
4 Ductus parotideus Vrstva 1
5 Venter posterior Vrstva 1
6 Venter anterior Vrstva 1
7 Venter occipitalis Vrstva 1
8 Venter frontalis Vrstva 1
9 M. temporalis Vrstva 1
10 M. depressor anguli oris Vrstva 1
11 M. depressor labii inferioris Vrstva 1
12 M. mentalis Vrstva 1
13 M. procerus Vrstva 1
14 M. digastricus Vrstva 1
15 M. trapezius Vrstva 1
16 M. stylohyoideus Vrstva 1
17 M. stylohyoideus Vrstva 1
18 M. sternocleidomastoideus Vrstva 1
19 M. masseter Vrstva 1
20 M. buccinator Vrstva 1
21 M. levator labii superioris Vrstva 1
22 M. levator nasolabialis Vrstva 1
23 M. zygomaticus minor Vrstva 1
24 M. zygomaticus major Vrstva 1
25 M. orbicularis oris Vrstva 1
26 M. orbicularis oculi Vrstva 1
27 M. nasalis Vrstva 1
28 M. epicranius Vrstva 1