Levá plíce, mediální pohled

Ilustrace levé plíce při pohledu z mediální strany.

Název termínu Vrstva
1 Lobus inferior pulmonis sinistri Vrstva 1
2 Lobus superior pulmonis sinistri Vrstva 1
3 Pars vertebralis Vrstva 1
4 Facies diaphragmatica Vrstva 1
5 Facies costalis Vrstva 1
6 Basis pulmonis Vrstva 1
7 Margo anterior Vrstva 1
8 Lingula pulmonis sinistri Vrstva 1
9 Incisura cardiaca pulmonis sinistri Vrstva 1
10 Fissura obliqua Vrstva 1
11 Bronchus principalis sinister Vrstva 1
12 Vena pulmonalis sinistra inferior Vrstva 1
13 Vena pulmonalis sinistra superior Vrstva 1
14 Arteria pulmonalis sinistra Vrstva 1
15 Impressio cardiaca Vrstva 1
16 Lig. pulmonale Vrstva 1
17 Apex pulmonis Vrstva 1
18 Sulcus aorticus Vrstva 1
19 Sulcus oesophageus Vrstva 1
20 Impessio costae primae Vrstva 1
21 Sulcus venae brachiocephalicae Vrstva 1
22 Sulcus arteriae subclaviae Vrstva 1