Lebka, pohled zpředu

Ilustrace pohledu na lebku zepředu (norma facialis).

Název termínu Vrstva
1 Sutura frontoethmoidalis Vrstva 1
2 Sutura sphenoparietalis Vrstva 1
3 Vertex Vrstva 1
4 Sutura zygomaticomaxillaris Vrstva 1
5 Sutura internasalis Vrstva 1
6 Sutura frontonasalis Vrstva 1
7 Sutura nasomaxillaris Vrstva 1
8 Sutura lacrimoconchalis Vrstva 1
9 Sutura sphenozygomatica Vrstva 1
10 Sutura sphenofrontalis Vrstva 1
11 Sutura sphenofrontalis Vrstva 1
12 Sutura frontozygomatica Vrstva 1
13 Sutura frontozygomatica Vrstva 1
14 Sutura sphenosquamosa Vrstva 1
15 Sutura squamosa Vrstva 1
16 Sutura intermaxillaris Vrstva 1
17 Sutura coronalis Vrstva 1
18 Sutura sagittalis Vrstva 1
19 Nasion Vrstva 1
20 Frons Vrstva 1
21 Gonion Vrstva 1
22 Gnathion Vrstva 1