Kostra ruky, ventrální pohled

Ilustrace kostry levé ruky z vetrálního pohledu.

Název termínu Vrstva
1 Tuberculum ossis scaphoidei Vrstva 1
2 Tuberculum ossis trapezii Vrstva 1
3 Hamulus ossis hamati Vrstva 1
4 Basis phalangis Vrstva 1
5 Caput phalangis Vrstva 1
6 Corpus phalangis Vrstva 1
7 Tuberositas phalangis distalis Vrstva 1
8 Os pisiforme Vrstva 1
9 Phalanx proximalis Vrstva 1
10 Phalanx media Vrstva 1
11 Phalanx distalis Vrstva 1
12 Corpus ossis metacarpi Vrstva 1
13 Caput ossis metacarpi Vrstva 1
14 Basis ossis metacarpi Vrstva 1
15 Os capitatum Vrstva 1
16 Os hamatum Vrstva 1
17 Os trapezoideum Vrstva 1
18 Os trapezium Vrstva 1
19 Os triquetrum Vrstva 1
20 Os lunatum Vrstva 1
21 Os scaphoideum Vrstva 1