Kostra ruky, dorsální pohled

Ilustrace kostry levé ruky z dorsální strany.

Název termínu Vrstva
1 Os trapezoideum Vrstva 1
2 Processus styloideus ulnae Vrstva 1
3 Phalanx proximalis Vrstva 1
4 Phalanx proximalis Vrstva 1
5 Phalanx distalis Vrstva 1
6 Phalanx distalis Vrstva 1
7 Articulationes interphalangeae manus Vrstva 1
8 Articulationes interphalangeae manus Vrstva 1
9 Articulationes carpometacarpales Vrstva 1
10 Articulatio radioulnaris distalis Vrstva 1
11 Articulatio radiocarpalis Vrstva 1
12 Processus styloideus ossis metacarpi tertii [III] Vrstva 1
13 Phalanx media Vrstva 1
14 Corpus ossis metacarpi Vrstva 1
15 Caput ossis metacarpi Vrstva 1
16 Basis ossis metacarpi Vrstva 1
17 Articulationes metacarpophalangeae Vrstva 1
18 Os capitatum Vrstva 1
19 Os hamatum Vrstva 1
20 Os trapezium Vrstva 1
21 Os triquetrum Vrstva 1
22 Os lunatum Vrstva 1
23 Os scaphoideum Vrstva 1