Os sphenoidale, pohled zepředu

Ilustrace klínové kosti, pohled na samostatnou kost zepředu.

Název termínu Vrstva
1 Canalis pterygoideus [[Vidii]] Vrstva 1
2 Concha sphenoidalis Vrstva 1
3 Spina ossis sphenoidalis Vrstva 1
4 Sulcus tubae auditivae; sulcus tubae auditoriae Vrstva 1
5 Crista sphenoidalis Vrstva 1
6 Rostrum sphenoidale Vrstva 1
7 Apertura sinus sphenoidalis Vrstva 1
8 Hamulus pterygoideus Vrstva 1
9 Lamina medialis Vrstva 1
10 Lamina lateralis Vrstva 1
11 Processus pterygoideus Vrstva 1
12 Margo parietalis Vrstva 1
13 Facies orbitalis Vrstva 1
14 Foramen rotundum Vrstva 1
15 Facies temporalis Vrstva 1
16 Fissura orbitalis superior Vrstva 1
17 Crista infratemporalis Vrstva 1
18 Ala minor Vrstva 1
19 Ala major Vrstva 1
20 Corpus Vrstva 1