Os hyoideum, pohled zepředu a laterální strany

Jazylka. Ilustrace pohledu zepředu a z laterální strany.

Název termínu Vrstva
1 Cornu majus Vrstva 1
2 Cornu majus Vrstva 1
3 Cornu minus Vrstva 1
4 Cornu minus Vrstva 1
5 Corpus ossis hyoidei Vrstva 1
6 Corpus ossis hyoidei Vrstva 1