Okohybné svaly, schéma funkce

Schéma funkce okohybných svalů očí na předním pohledu.

Název termínu Vrstva
1 M. rectus medialis Vrstva 1
2 M. rectus medialis Vrstva 1
3 M. rectus lateralis Vrstva 1
4 M. rectus lateralis Vrstva 1
5 M. obliquus superior Vrstva 1
6 M. obliquus superior Vrstva 1
7 M. obliquus inferior Vrstva 1
8 M. obliquus inferior Vrstva 1
9 M. rectus superior Vrstva 1
10 M. rectus superior Vrstva 1
11 M. rectus inferior Vrstva 1
12 M. rectus inferior Vrstva 1