Fossa infratemporalis, pohled z laterální strany

Ilustrace preparované fossa infratemporalis s průběhem nervů a cév po odstranění pons zygomaticus, části mandibuly a po odstranění žilních plexů.

Název termínu Vrstva
1 A. temporalis media Vrstva 1
2 A. zygomaticoorbitalis Vrstva 1
3 A. angularis Vrstva 1
4 M. stylohyoideus Vrstva 1
5 M. digastricus Vrstva 1
6 A. sphenopalatina Vrstva 1
7 A. buccalis Vrstva 1
8 N. buccalis Vrstva 1
9 N. infraorbitalis Vrstva 1
10 A. infraorbitalis Vrstva 1
11 Arteria facialis Vrstva 1
12 Arteria facialis Vrstva 1
13 Lig. sphenomandibulare Vrstva 1
14 N. lingualis Vrstva 1
15 N. alveolaris inferior Vrstva 1
16 Nn. temporales profundi Vrstva 1
17 A. temporalis profunda anterior Vrstva 1
18 A. meningea media Vrstva 1
19 A. alveolaris superior posterior Vrstva 1
20 A. alveolaris inferior Vrstva 1
21 Arteria auricularis posterior Vrstva 1
22 Arteria occipitalis Vrstva 1
23 Arteria lingualis Vrstva 1
24 Arteria carotis interna Vrstva 1
25 Arteria carotis externa Vrstva 1
26 Arteria carotis externa Vrstva 1
27 Arteria maxillaris Vrstva 1
28 Articulatio temporomandibularis Vrstva 1
29 Capsula articularis Vrstva 1
30 A. transversa faciei Vrstva 1
31 Nervus facialis [vii] Vrstva 1
32 N. auriculotemporalis Vrstva 1
33 N. auriculotemporalis Vrstva 1
34 M. temporalis Vrstva 1
35 Arteria temporalis superficialis Vrstva 1