Os temporale, kanálky a dutiny pars petrosa na transverzálním řezu

Ilustrace transverzálního průřezu pars petrosa spánkové kosti.

Název termínu Vrstva
1 Prominentia canalis semicircularis lateralis Vrstva 1
2 Vestibulum Vrstva 1
3 Canalis semicircularis anterior Vrstva 1
4 Canalis nervi facialis Vrstva 1
5 Cochlea Vrstva 1
6 Canalis caroticus Vrstva 1
7 Apex partis petrosae Vrstva 1
8 Apertura canaliculi vestibuli Vrstva 1
9 Cavitas tympani Vrstva 1
10 Antrum mastoideum Vrstva 1
11 Sulcus sinus sigmoidei Vrstva 1
12 Canalis semicircularis posterior Vrstva 1
13 Canalis semicircularis lateralis Vrstva 1
14 Meatus acusticus externus Vrstva 1
15 Processus zygomaticus Vrstva 1
16 Cellulae mastoideae Vrstva 1