Defekt pars membranacea a převodní systém srdce

Ilustrace průřezu srdcem s vyobrazením defektu pars membranacea septum interventriculare s průběhem převodního systému srdce.

Název termínu Vrstva
1 Vena cava inferior Vrstva 1
2 Fossa ovalis Vrstva 1
3 Valvula venae cavae inferioris [[Eustachi]] Vrstva 1
4 Valvula sinus coronarii [[Thebesi]] Vrstva 1
5 Ostium sinus coronarii Vrstva 1
6 Cuspis septalis Vrstva 1
7 Nodus atrioventricularis [[Aschoff-Tawar]] Vrstva 1
8 Septum interventriculare Vrstva 1
9 Pars membranacea Vrstva 1
10 Trabecula septomarginalis Vrstva 1
11 Crus sinistrum Vrstva 1
12 Crus dextrum Vrstva 1
13 Fasciculus atrioventricularis Vrstva 1